พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึก COBRA GOLD โดยกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาโรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป.สระบุรี เขต ๒

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึก COBRA GOLD โดยกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานส่งมอบ (ไทยและสหรัฐอเมริกา) นาวาอากาศเอกณัฎฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก COBRA GOLD , Mr.Colonel Eric Dennis (JESG OIC) มอบให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายวันชัย สุริอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี