สพป.พังงา ร่วมรับชมการประชุมเลื่อนเงินเดือนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา และรอง ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ผ่านทาง VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา