ผอ.สพม.แพร่  ประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมการสอบแข่งขัน GAT – PAT และวิชาสามัญ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2565 และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้มีสนามสอบพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับศูนย์และสนามสอบ รวมถึงผู้เข้าร่วมสอบ โดยมีนายอดุล  เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม