สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) พร้อมด้วย ดร.สุปัน สุรันนา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการดำเนินงานฯ  ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ภาพ : อนุชิต วรชิน