สพป.ระยอง เขต ๒ โดยโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นจัดการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ “Namkhun Robot Olympiad 2022”

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ “Namkhun Robot Olympiad 2022” จัดโดย โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง