โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “คาร์บอน​ต่ำสู่​ชุมชน​ลดการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  >>> วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เป็นตัวแทนโรงเรียน​ รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ”คาร์บอน​ต่ำสู่​ชุมชน​ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน” ระดับประถมศึกษา ประเเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 61,851.33 kgCO2e ประจำปี 2561ณ​ การไฟฟ้า​ฝ่าย​ผลิต​แห่ง​ประเทศไทย​บางกรวย  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี