ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านนักเรียนโครงการคืนความสุขสู่ลูกสพป.สพ.3 ปีพ.ศ.2565 

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ซึ่งข่าวจิตอาสา สพป.สุพรรณบุรีเขต 1,2,3 ร่วมมือกันพัฒนาค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง ออกอากาศในรายการด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ในคอลัมน์ “เลขาธิการกพฐ.พบเพื่อนครู”นำแนวทางการดำเนินงานจากการติดตามรมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ภาคใต้ พอสรุป เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ต้องให้ลูกๆนักเรียนได้รับความอบอุ่นเป็นเสมือนบ้านที่ 2 เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา โครงการพาน้องกลับมาเรียน ไม่ใช่แค่การนำนักเรียนเข้ามาเรียนเท่านั้น แต่ต้องรู้สาเหตุ ปัญหา ความจำเป็น ต้องเข้าไปดูแล แนะนำ หาทางช่วยเหลือด้วย ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ และพสฐ. ขอความร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ ความยากจน การศึกษาเป็นต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เรื่องการรับนักเรียนชั้นม.1,ม.4 นักเรียน ที่สอบเข้าเรียนไม่ได้ ไม่ต้องกังวล สพฐ.เตรียมสถานที่เรียนไว้แล้ว ทุกคนต้องได้เรียน เรื่องการสอบครูผู้ช่วยภาค ค. แต่ละจังหวัดกำหนดสอบไม่พร้อมกัน การสอบสอนคนละ 45 นาที ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม