โครงการทักษะอาชีพทันสมัย สมรรถนะก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 (ขายออนไลน์)

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โครงการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมทักษะอาชีพทันสมัย สมรรถนะก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 (ขายออนไลน์) ซึ่งการอบรมในวันนี้ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนการงานอาชีพ / งานแนะแนว / และครูผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมทักษะอาชีพทันสมัย การนี้ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มอบหมาย นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ