สพป.หนองคาย เขต 1 องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดหนองคายในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องถ่ายทอดสดและห้องคอมพิวเตอร์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด