สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสงัด  คำเรืองศรี   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา,นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารและน.ส.สุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564  สิบเอกบุญธนา  เจนบ้านผือ ผอ.โรงเรียนบ้านวังปลาฝาและนายดุสิตร์  ทิพย์รักษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์