ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายทบทวน ชำนาญค้า ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชมงคลรังษี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา