สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบ “อาคาร 100 ปีกำพล วัชรพล”

วันเสาร์ที่  9  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ส่งมอบ “อาคาร 100 ปีกำพล  วัชรพล” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบอาคารเรียนดังกล่าว   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) เดิมชื่อ โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา จัดตั้งและทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2482 เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้บริจาคเงินจำนวน 4,620,000 บาทเป็นค่าก่อสร้าง “อาคาร 100 ปีกำพล  วัชรพล” เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และวันนี้ได้มอบเงินสด 200,000 บาทเพื่อให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยาแห่งนี้  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) เป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ในจำนวน 10 โรงเรียนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะเพิ่มจำนวนเป็นจำนวน 111 โรง ภายใน ปี 2562 อันเป็นปีที่ นายกำพล  วัชรพล จะมีอายุครบ 100 ปี และเป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่อง นายกำพล  วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน   สำหรับการส่งมอบ“อาคาร 100 ปีกำพล  วัชรพล” ในครั้งนี้ได้มี แขกผู้มีเกียรติและบุคลสำคัญได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานอย่างมากมาย ในโอกาสนี้ นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดนองคาย ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ประธานในการรับมอบจาก สพฐ. ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายพินิจ  จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายยุทธนา  ศรีตระบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาและประชาชน ร่วมงานอย่างมากมาย