ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี “เททองหล่อยอดฉัตรดอกบัวทองคำ มณฑปบูรพาจารย์ วัดผาตากเสื้อ”

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธี “เททองหล่อยอดฉัตรดอกบัวทองคำ มณฑปบูรพาจารย์ วัดผาตากเสื้อ” ณ  วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย โดยมี พระเดชพระคุณพระกิตติสารโสภณ (หลวงพ่อบุญเลิศ สุจิตโต) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาย สุชน ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย บ้านปากโสม ต.ผาตั้ง อ. สังคม จ.หนองคาย วัดผาตากเสื้อ พระอาจารย์เด็จ  อาจาโร ประธานสงฆ์วัดผาตากเสื้อ  ท่านได้เดินทาง มาปฏิบัติธรรมและก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2535 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา  ต่อมาได้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  พระอาจารย์เด็จ  อาจาโร ประธานสงฆ์วัดผาตากเสื้อ  ท่านเป็นทายาทธรรมของพระเดชพระคุณพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในสายวัดป่าหรือสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัต เถระ สำหรับวันนี้ มีพิธีเททองหล่อยอดฉัตรดอกบัวทองคำ เพื่อประดิษฐาน ไว้บนยอดมณฑปบูรพาจารย์ วัดผาตากเสื้อ โดยเป็นทองคำบริสุทธิ์ น้ำหนัก  6  กิโลกรัม ทั้งนี้ทางวัดยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน 100 ทุน ๆล่ะ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท และทางวัดยังได้แจกทานแก่ชาวบ้านที่ยากจน อีกจำนวน  300  ครอบครัว โดย พลเอกมังกร  โกสินเสนีย์ คุณกมล  สกลเดชา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คุณประทุมพร  บุตรศรี เป็นตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมพุทธศาสนิกชน ประชาชนร่วมพิธีกันอย่างล้นหลาม