สพม.แพร่ จัดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ สนามสอบพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่) นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT/PAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 21 ราย  และในเวลา 09.15 น. ณ สนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดการทดสอบในครั้งนี้ จำนวนสอบ 42 ห้อง