สพป.นครพนม เขต ๑ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เขต ๑,๒ พัฒนาสังคมฯ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา