สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ทำการพิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด  โดยมีผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และผู้แทนจาก ธกส. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด