สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด