สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ และกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4