สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

วันที่ 15 มีนาคม 2565  นายสุภชัย  ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4   มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ  ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมี  ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมพลังบุญ (มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4