ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3ประธานมอบบ้านนักเรียน”คืนความสุขสู่ลูกสพป.สุพรรณบุรี เขต 3″

พี่น้องเพื่อนครูสุพรรณบุรี เขต 3 สร้างสะพานบุญ รวมใจไหลล้นสู่บ้านนักเรียนรร.วัดบางขวากมากกว่า     4 แสนบาท วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ และบุลากรสำนักงานเขตไปร่วมพิธีมอบบ้านให้ด.ช.สถาพร พรหมไหมทอง หรือน้องโดเรมอน นักเรียนชั้นป.2 รร.วัดบางขวาก หมู่ 1 ต.วังลึก                      อ.สามชุก ตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน  “คืนความสุขสู่ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2565 โดยมี น.ส.ณัฐธยาน์ ณัฎฐาเศรษฐ ผอ.รร.วัดบางขวาก คุณครู  รร.วัดบางขวาก ผอ.รร.อ.สามชุกให้การต้อนรับ ภายในงานมีผู้ร่วมงานแสดงความยินดีจำนวนมาก               นางอภิญญา สว่างศรี ประธานสหวิทยาเขตเมืองสามชุก กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน สิ่งก่อสร้าง     และอุปกรณ์เครื่องใช้ มีผู้ใจบุญสมทบเงินและสิ่งของคิดเป็นเงินมากกว่า 4 แสนบาท ดร.รัตน์มณี               รัตนปกรณ์ ประธานในพิธี ประกอบพิธีมอบบ้านให้นักเรียน มอบใบอนุโมทนาและกล่าวขอบคุณผู้บริจาคและผู้ร่วมงานทุก ๆ ท่าน ในโอกาสนี้ให้โอวาทแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และปลูกต้นรวมผึ้งไว้ที่บ้านนักเรียนเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย