สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวิวัฒน์  ผาวันดี นางสาวรวิวรรณ  ขมิ้นเขียว  ศึกษานิเทศก์และนางสาวพวงชมพู  พันธุวร ศึกษานิเทศก์ สพป.นค. 1 พร้อมกับผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารในสังกัด สพป.นค.1 คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 กำหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพระเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด