ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิดกีฬาสัมพันธ์สืบสานตำนานครูดง มั่นคงซึ่งมิตรภาพ ครั้งที่ ๓๙

สืบสานตำนานครูดง กีฬาสัมพันธ์ครูมวกเหล็ก-วังม่วง ครั้งที่ ๓๙
***วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ครูมวกเหล็ก-วังม่วง “สืบสานตำนานครูดง” ครั้งที่ ๓๙ ซึ่งในปีนี้ สหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็กเป็นเจ้าภาพ โดย นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกีฬา ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดต้านยาเสพติด การแข่่งขันกีฬาเต้นแอโรบิคของแต่ละสหวิทยศึกษา การแข่งขันกีฬาเสริมความสัมพันธ์อีกหลายประเภท เป็นการส่งเสริมให้ออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง และเสริมสร้างความรักความสามัคคีที่มีต่อกันมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อำเภอมวกเหล็๋ก จังหวัดสระบุรี  “กีฬาครูดง มั่นคงซึ่งมิตรภาพ”