สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. ปฏิบัติหน้าที่กำกับติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ในประเด็น ๑. เรื่องความปลอดภัย “MOE Safety Center” ๒. โรงเรียนคุณภาพ ๓. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒