สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ:” ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ:” ครั้งที่ 10/2565 รับทราบข้อมูลข่าวสารการสร้างความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา และนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่ ประจำสัปดาห์ ด้วยกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th