สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิเชษ  คีรีโชติ รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(RT)  ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ  ณ ห้องประชุม เขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทุกสังกัดพร้อมกัน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 241 โรง แยกเป็นสังกัด สพฐ. 193 โรง สังกัด ตชด. 10 โรง สังกัด สช. 37 โรง และ รร.ราชประชานุเคราะห์ 1 โรง