สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-08.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและข้าราชการในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลครูและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)