สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำคณะผู้บริหารการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 กำหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ นายมติชน  มูลสูตรได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านว่าน โรงเรียนบ้านกวดโคกสวางและโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา ตามลำดับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด