สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

>>>>>>วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิทเศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา