สพม.20 จัดอบรม Coding and Robotic พัฒนาเด็กไทยคิดและแก้ปัญหาผ่านหุ่นยนต์

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยมีนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำหุ่นยนต์ มาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และออกแบบเทคโนโลยี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ว่าที่ร.ต. ทวีชัย ไกรดวง ครูโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ และครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 19 ทีม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 และทีมที่เข้ารับการอบรมจะเข้าแข่งขันในงาน Symposium โดยเป็นการแข่งขันในระดับต้นและระดับสูงที่ใช้กติการะดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ด้วย