การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ. 2564 ภาค ค. จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 20 มีนาคม 2565  

รวบรวมบรรยากาศการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งการสอบเป็น 2 วัน และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในการนี้ โดยมี นาย จุมพฏวรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมบรรยากาศการสอบ

รับชมภาพเพิ่มเติม    https://drive.google.com/drive/folders/1JwfuoP5gLLLqvYChMN6tHbK2TP2CGSwX

ภาพ/ข่าว โดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ สพม.นครสวรรค์