สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนบ้านชุมแสง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบอุบัติภัยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนบ้านชุมแสง จากเหตุการณ์ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้ฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (อาคารเรียน ๔) เกิดความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง