ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่  22 มีนาคม 2565  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (Cover  Way) และพัฒนาโรงเรียนเมืองสุรินทร์  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 / ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้