สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ รก.ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ อำเภอปลาปาก ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๒๐ น. อาคารเรียน ป ๑ ฉ ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้านล่างต่อเติมเป็นห้องเรียนอนุบาลไดรับความเสียหาย มีรอยแตกร้าวของอาคารเรียน และอาคารเรียน ป ๑ ฉ ขนาด ๓ ห้องเรียน หลังที่ ๒ หลังคาได้รับความเสียหาย ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นักการภารโรง ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เป็นเบื้องต้น และอาคารเอนกประสงค์ได้รับความเสียหายกระเบื้องหลังคาแตกหลายแผ่น  โดยมีนายฐิตินัย นามเดช รก.ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๖๒ คน มีครูจำนวน ๓ คน(รวมรักษาการฯ) นักการภารโรงจำนวน ๑ คน มีธุรการจำนวน ๑ คน ในการนี้ ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ เป็นเรียนที่อาคารเอนกประสงค์เป็นการชั่วคราว  เพื่อรอการซ่อมแซมต่อไป

https://www.facebook.com/prnkp1/media_set?set=a.2018103221630072&type=3&uploaded=59

ภาพ/ข่าว : นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑