สพป.นครพนม เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียน “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ­๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ประธานโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี ๒๕๖๕ คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติใน ๕ ประเด็นหลักตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวัน และภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑/ผอ.กลุ่มฯ