ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ รมว.ศธ. กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดย นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รอง ผอ.สพท.ผอ.กลุ้ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมต้อนรับและรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน จากนั้นได้ไปติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโรงคุณภาพ ที่โรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด