สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  Big Cleaning Day ทำความสะอาด 5 ส. ป้องกัน COVID -19

วันที่ 24 มีนาคม 2565  นายสุภชัย  ปุริสาย ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต   พร้อมด้วย นายปรีชา  จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม  เจ้าหน้าที่บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)