รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ทั้ง 4 ท่าน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ รอบ 6 เดือน ให้แก่ทีม Coaching ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การกษาให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ได้แก่ นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และนายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะทำงาน ร่วมรับฟังการนำเสนอและคำแนะนำจากคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานน ณ ห้องวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th