สพป.สงขลา เขต 3 ส่งมอบข้อสอบ RT

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 นำโดย นางมาลีณีย์ หลำเหมาะ พร้อมด้วยนายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช นายจรัญ ชูศรี และนายดลรอศักร์ ยะโกบ ส่งมอบข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  ปีการศึกษา 2561  ณ  ศูนย์ประสานการประเมินฯ (RT) โรงเรียนบ้านเทพา อ.เทพา จ.สงขลา