การตรวจสอบเพื่อพิจารณาจัดสรรค่าก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวรัชนี พรหมมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต 3 ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย แก้วจันทา คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาจัดสรรค่าก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ฯ จาก สพฐ. และร่วมตรวจสอบข้อมูล ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา