ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี2564 สู่ความท้าทายและเป้าหมายการศึกษาปี 2565

ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้องบงกษบงกช รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ