สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมงานสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อให้นักเรียนในสังกัดจังหวัดพิษณุโลกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี