สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมหารือกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายพชรพล จ่าพุลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมหารือกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมกับบุคลากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับนักเรียนต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒