สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา เรื่อง นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายอาทิตย์ พานิชอัตรา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา เรื่อง นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ ศธ.พาน้องกลับมาเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE SAFETY CENTER) มาตรการดูแล/ป้องกันการเกิดอุบัติภัยในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายและผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒