สพป.ชัยนาท ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 >>> ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท