สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดงาน เปิดโลกวิจัยปี 8 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านดอนข่า

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน เปิดโลกวิจัยปี 8 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอนข่า อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีคิดแบบมีวิจารณญาณ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเรียนรู้ที่จะค้นพบสิ่งต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดผลงานสู่สารธารณชนได้อย่างหลากหลายน่าสนใจ โดยมีศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้