กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหล่มสัก กับสมาคมครูผู้บริหารอำเภอหล่มสัก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหล่มสักมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันในครั้งนี้ มีดังนี้ ฟุตบลชาย วอลเลย์บอลชาย เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย และเปตองหญิง มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 147 คน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)