ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดอน

นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีร่วมทำบุญวันเกิดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดอน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู ไอศครีม และผลไม้ โอกาสนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้พบปะคณะครูและนักเรียน ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอนและคณะครูให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕