สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายภิรมย์ จีนธาดาผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1