สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  ได้มอบนโยบายและให้โอวาท แก่คณะครูที่บรรจุใหม่ จำนวน ๑๖ ราย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๒ ราย  และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๔ ราย พร้อมทั้ง นายสุนทรา หันชัยศรี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ , นายโกสีย์ แสบงบาล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล , ดร.สวาส  บุญอาษา  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ดร.สุปัน  สุรันนา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ ระเบียบฯ และข้อปฏิบัติต่างๆ แก่คณะครูที่บรรจุใหม่ ทั้ง ๑๖ รายด้วย….