กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ โดยได้ไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งมีนางรัชนีกร ไชยปะ พร้อมด้วย นางศิวากร คำสนิท นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านฝาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)